item-thumbnail

Usaha dan Anugerah

9 Oktober 2014

DALAM upaya kita menaikkan derajat kehidupan di dunia ini harus ada usaha. Usaha yang sungguh-sungguh mengejar cita-cita dilandasi tekad yang kuat aka...

item-thumbnail

Jangan Berpikir Buruk

0 2 Juli 2012

DALAM sebuah kursus pemantapan diri, pengajar kami memberi pertanyaan kepada para peserta yang antara lain demikian: “Bagaimana caranya supaya kita me...

1 2 3